Tuesday, May 1, 2012

Encik Amran Bin Ahmad v Utusan Melayu (Malaysia) Bhd Part II

Selepas proses perbicaraan kes saya menentang Utusan Melayu (Malaysia) Bhd, dengan Nombor Kes : 23(9)/4-1143/10, tertangguh sejak bulan Oktober yang lalu, kini ia akan bersambung semula pada 21 dan 22 Mei ini di Mahkamah 23, Mahkamah Perusahaan Kuala Lumpur yang dikendalikan oleh Y.A. Tuan Rajendran Nayagam. Saya dapati maklumat ini dari laman sesawang Mahkamah Perusahaan, http://www.mp.gov.my/eicpp/MainServlet?action=check&courtId=26&year=2012&month=5. Saya cuma berharap agar tiada lagi penangguhan atas sebab-musabab yang tidak munasabah seperti yang berlaku dalam perbicaraan Part I dengan alasan saksi tidak dapat hadir atas sebab perkahwinan dan sebagainya. Bukan terlalu mengharap, cuma mencari kebenaran dan keadilan setelah dibuang kerja hampir 3 tahun yang lalu dengan begitu kejam lagi ganas di bulan yang mulia bulan Ramadhan walaupun pernah menabur bakti hampir 10 tahun di sana.......

1 comment: